HÅLLBARHET

Idrotten är en samlande kraft och en viktig motor för hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling drivs av människor och därför ser vi det som kärnan i vårt hållbarhetsarbete att verka för en ökad folkhälsa, så att generation efter generation kan växa upp med förutsättningar att bidra till en bättre värld.

Vårt hållbarhetsarbete tar utgångspunkt i tre grundläggande byggstenar:

Vi tar ansvar
Som Helsingborgs största fotbollsklubb sett till antal utövare har vi ett ansvar och även en unik möjlighet att utveckla, utbilda och uppfostra positiva förebilder i vårt samhälle.

Vi påverkar
Fotbollen är världens största sport och engagerar människor i alla kulturer och samhällsskikt. Det ger oss möjlighet att inspirera och påverka vår omgivning att verka för ett långsiktigt hållbart och inkluderande samhälle. 

Vi är en positiv kraft
Fotbollen med sin goda inverkan på människa och samhälle har kraften att skapa positiv förändring. Därför strävar vi efter att så många som möjligt, så länge som möjligt ska vara en del av vår älskade sport.

VILL DU VETA MER?Frågor eller funderingar kring vårt hållbarhetsarbete?
Kontakta Fredrik Dupont, klubbchef Hittarps IK

fredrik.dupont@hittarpsik.se

KONTAKT