HIK-FAMILJEN

HIK-familjen har en naturlig plats på nordvästra Skånes näringslivsscen. I mer än tio år har vi drivit vårt framgångsrika nätverk med syfte att främja relationer, affärsnytta och utbyte av erfarenheter mellan våra partners. Till HIK-familjen räknas idag över 150 företag med stark lokal förankring,  som alla delar de gemensamma värderingar som idrottsrörelsen står för.