Årsmötet med Hittarps IK går av stapeln den 13 februari kl. 18:00. I sedvanlig ordning är det klubblokalen på Laröds IP som gäller.

Förslag från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över eventuella förslag. Medlem som har erlagt sin medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 12 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. För att få tillgång till dessa handlingar ber vi er kontakta sportkontor@hittarpsik.se veckan innan årsmötet. 

Anmälan till årsmötet sker via mail till sportkontor@hittarpsik.se

Varmt välkomna hälsar Hittarps IK